LĐLĐ TP.Hà Nội: phát triển mới gần 30.000 đoàn viên

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục được các cấp CĐ TP.Hà Nội quan tâm, đẩy mạnh. Tính đến hết tháng 8.2015, các cấp CĐ TP.Hà Nội đã thành lập mới 346 CĐCS (đạt 86,50% kế hoạch), phát triển 29.547 đoàn viên CĐ (đạt 70,18% kế hoạch). Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tiếp tục tổ chức khảo sát, đôn đốc công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại các CĐ cấp trên cơ sở, nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do Thành ủy, Tổng LĐLĐVN giao. T.E.A

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng: Góp phần tăng 8,4% giá trị sản xuất nông nghiệp

Ngày 14.9, LĐLĐ tỉnh và Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng sơ kết phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2015. Trong 5 năm qua, phong trào góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 8,4%/năm. Qua phong trào thi đua, các cấp CĐ trong tỉnh phối hợp với chuyên môn đã quan tâm xây dựng nhiều mô hình điểm để nhân rộng như: “Đề án phát triển rau - hoa hướng nông nghiệp cao giai đoạn 2010-2015” trên địa bàn Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương; mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sữa chất lượng cao tại huyện Đơn Dương; mô hình nuôi cá nước lạnh ở Lạc Dương, Đà Lạt; xây dựng mô hình ghép cà phê cao sản ở Bảo Lâm; mô hình sản xuất chè sạch, chuyển đổi giống chè mới năng suất cao trên địa bàn TP.Bảo Lộc, các huyện Di Linh, Bảo Lâm; mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại Đạ Tẻh, Cát Tiên; ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm... K.D

CĐ các KCN Bình Dương: 80% số doanh nghiệp trích nộp kinh phí công đoàn

Ông Lê Nho Lượng - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Bình Dương - cho biết, tổng số CĐCS mà đơn vị này đang quản lý là 371, trong đó có 4 CĐCS tạm ngừng hoạt động do DN đóng cửa. Trong số 367 DN có CĐCS, có 296 DN trích nộp kinh phí CĐ (2%), chiếm tỉ lệ 80%, trong đó có 217 DN trích nộp kinh phí CĐ về CĐ các KCN, còn lại 79 DN trích nộp kinh phí CĐ cho CĐCS. Theo ông Lượng, một trong những khó khăn về thu kinh phí CĐ là nhiều DN vẫn cho rằng kinh phí CĐ 2% là tiền của DN cho CĐCS, nên không đồng ý trích nộp về CĐ cấp trên, thậm chí nếu CĐCS trích nộp về cấp trên (35%) thì DN sẽ không trích kinh phí cho CĐ nữa. Nam Dương

CĐ Công nghiệp hóa chất Việt Nam: 100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động

Thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị, CĐ Công nghiệp Hóa chất VN đã phối hợp với Tập đoàn Hóa chất VN hướng dẫn các đơn vị tổ chức hội nghị NLĐ, hội nghị CBCC; triển khai thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”; tổ chức nhân rộng các tập thể điển hình trong việc thương lượng, ký kết TƯLĐTT có chất lượng cao. Tính đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức thành công hội nghị NLĐ và hội nghị CBCC năm 2015. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã tạo điều kiện cho NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của NLĐ. K.Y.M

LĐLĐ huyện Phú Xuyên (Hà Nội): Hỗ trợ giáo viên xây “Mái ấm công đoàn”

LĐLĐ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) vừa trao hỗ trợ 38 triệu đồng xây dựng “Mái ấm CĐ” cho cô giáo Phan Thị Thúy - Trường Tiểu học Phúc Tiến. Trong đó LĐLĐ TP.Hà Nội hỗ trợ 30 triệu đồng, LĐLĐ huyện Phú Xuyên hỗ trợ 3 triệu đồng, MTTQ huyện Phú Xuyên hỗ trợ 3 triệu đồng, CĐ Giáo dục huyện Phú Xuyên hỗ trợ 1 triệu đồng, CĐ Trường Tiểu học Phúc Tiến hỗ trợ 1 triệu đồng. Được biết, nhằm góp phần giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện cải tạo, sửa chữa nhà ở, năm 2015, LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã đề nghị LĐLĐ TP.Hà Nội khảo sát và hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Xã hội cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng và sửa chữa nhà ở “Mái ấm CĐ”. Trước cô giáo Thúy, trong tháng 5 đã có 2 đoàn viên trong huyện được giúp đỡ. Xuân Trường