DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - NĂM HỌC 2023-2024

Chủ nhật - 23/07/2023 18:21
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - NĂM HỌC 2023-2024
  DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 6 - NĂM HỌC 2023-2024
     
Lớp: 6/1 - GVCN: Trần Thụy Tuyền  
TT Họ và Tên trẻ Giới tính Ngày sinh Địa chỉ cư trú của gia đình (thôn, khối phố, xã, phường)
1 Phan Thị Bích An 1 12/08/2012 Phú Bình
2 Mai Lê Thiên Ân   02/05/2012 Phú Đông
3 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 1 30/06/2012 Quý Ngọc
4 Nguyễn Phan Hoài Anh 1 24/12/2012 Quý Ngọc
5 Nguyễn Phú Bình   17/8/2012 Phú Đông
6 Võ Ngọc Đại   07/02/2010 Phú Bình 
7 Mai Luyn Đan   17/06/2012 Tân Phú
8 Nguyễn Xuân Đạt   23/04/2012 Phú Bình
9 Trần Thị Thuỳ Dương 1 27/02/2012 Ngọc Mỹ
10 Nguyễn Thùy Dương 1 19/02/2012 Ngọc Mỹ
11 Trương Thị Hiệp 1 30/05/2012 Phú Bình
12 Trương Công Hoàng   10/01/2012 Phú Bình
13 Nguyễn Thanh Hoàng   03/02/2012 Phú Thạnh
14 Nguyễn Gia Hưng   09/02/2012 Quý Ngọc
15 Nguyễn Minh Huy   08/9/2012 Ngọc Mỹ
16 Huỳnh Ngọc Khang   11/12/2012 Ngọc Mỹ
17 Phạm Nguyễn Minh Khang   30/12/2012 Phú Bình
18 Trần Gia Khiêm   29/6/2011 Tân Phú
19 Nguyễn Thị Vân Kiều 1 06/07/2012 Tân Phú
20 Nguyễn Thị Thanh Lành 1 16/04/2012 Ngọc Mỹ
21 Lê Trần Thùy Linh 1 02/12/2012 Phú Bình
22 Nguyễn Thị Phương Mai 1 27/08/2012 Ngọc Mỹ
23 Nguyễn Thu Ngân 1 23/10/2012 Phú Quý
24 Trần Trúc Uyên Nghi 1 07/12/2011 Phú Bình
25 Trần Bảo Ngọc 1 28/11/2012 Phú Bình
26 Trần Bảo Ngọc   28/11/2012 Phú Thạnh
27 Huỳnh Công Nguyên   22/11/2011 Phú Đông
28 Mai Thị Bích Nhật 1 14/01/2012 Tân Phú
29 Đinh Nguyễn Hiền Nhi 1 30/10/2012 Phú Quý
30 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1 01/03/2012 Phú Bình
31 Lương Thị Kiều Oanh 1 16/11/2012 Phú Bình
32 Đỗ Xuân Phúc   01/03/2012 Ngọc Mỹ
33 Vũ Hoàng Thái   18/10/2012 Phú Bình
34 Đinh Bảo Thy 1 31/7/2012 Phú Thạnh
35 Trần Dương Bảo Trân 1 13/10/2012 Phú Thạnh
36 Nguyễn Bảo Trân 1 20/10/2012 Phú Thạnh
37 Đỗ Thị Thiên Trinh 1 20/02/2012 Phú Thạnh
38 Trần Lê Anh Vũ   09/06/2012 Phú Đông
39 Nguyễn Thị Bảo Yến 1 10/05/2012 Phú Đông
  Danh sách này có 39/22 HS      
 
Lớp: 6/2 - GVCN: Đỗ Thị Như Lài
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay
1 Phạm Trâm Anh 03/08/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
2 Nguyễn Gia Bảo 13/09/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
3 Trịnh Minh Đại 12/10/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
4 Nguyễn Công Duy 24/06/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5 Nguyễn Ngọc Hà 28/09/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
6 Trương Thị Gia Hân 06/10/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
7 Nguyễn Kim Bảo Hân 18/09/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
8 Trần Huỳnh Bảo Hân 02/02/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
9 Nguyễn Thị Kim Hằng 06/06/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
10 Nguyễn Văn Hưng 17/04/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
11 Đỗ Quỳnh Hương 18/07/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
12 Nguyễn Hồng Nguyên Khang 23/11/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
13 Trần Võ Anh Khôi 20/03/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
14 Nguyễn Hương Lan 20/03/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
15 Nguyễn Gia Long 27/11/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
16 Nguyễn Hoài Như Ngọc 02/04/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
17 Bùi Nguyễn Thảo Nguyên 12/10/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
18 Lê Hà Ny 23/06/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
19 Bùi Thị Kiều Oanh 06/05/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
20 Nguyễn Thị Kiều Oanh 29/05/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
21 Huỳnh Công Phú 12/07/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
22 Vũ Nguyễn Hạ Quyên 20/01/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
23 Trần Thị Như Quỳnh 09/03/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
24 Nguyễn Hồ Minh Tài 29/10/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
25 Trương Thị Thu Thảo 25/02/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
26 Nguyễn Nhâm Thìn 20/12/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
27 Trần Hoàng Bảo Thư 19/11/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
28 Phan Huỳnh Anh Thư 01/07/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
29 Nguyễn Thị Kim Thy 09/11/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
30 Hồ Thị Xuân Trà 18/07/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
31 Ngô Ngọc Bảo Trâm 07/05/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
32 Nguyễn Thị Bảo Vy 22/10/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
33 Trần Huỳnh Bảo Trân 02/02/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
34 Nguyễn Phú Trọng 30/05/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
35 Nguyễn Mạnh Trường 06/08/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
36 Trần Thái Tuấn 21/09/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
37 Nguyễn Thị Diệu Tuyết 27/04/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
38 Phan Thị Tường Vy 12/07/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
39 Nguyễn Zin 18/09/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
40 Nguyễn Kim Nhật Minh 06/07/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
         
  Danh sách này có 40/25 HS      
 
Lớp: 6/3 - GVCN: Tô Thị Hiếu Ngân 
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay
1 Trương Minh An 01/11/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
2 Dương Văn Nhật Duẫn 24/09/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
3 Võ Tấn Dưỡng 17/03/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
4 Nguyễn Ngọc Đức Duy 07/08/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5 Mai Văn Hạ 04/07/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
6 Nguyễn Thị Hiền Hậu 19/11/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
7 Trương Minh Hòa 01/11/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
8 Phan Nguyễn Thanh Hoàng 05/08/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
9 Võ Gia Huy 04/11/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
10 Nguyễn Văn Huy 26/06/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
11 Nguyễn Hoàng Gia Huy 10/10/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
12 Nguyễn Vũ Khánh Luân 04/06/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
13 Nguyễn Hữu Nam 16/12/2012 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
14 Trương Thanh Ngân 15/01/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
15 Thái Nguyễn Bảo Ngân 17/03/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
16 Đỗ Thị Ánh Ngọc 18/06/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
17 Ngô Nguyễn Huyền Ngọc 14/08/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
18 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 03/06/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
19 Trương Thị Tường Như 05/09/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
20 Nguyễn Ngọc Quân 10/10/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
21 Đỗ Lê Lệ Quyên 07/02/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
22 Trương Bình Sang 13/07/2012 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
23 Phạm Văn Tài 18/03/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
24 Huỳnh Thị Thắm 05/04/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
25 Lê Dương Ánh Thi 04/08/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
26 Nguyễn Văn Thìn 23/05/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
27 Võ Thị Anh Thư 01/02/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
28 Dư Quốc Tiên 20/09/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
29 Đỗ Thị Ngọc Tiên 20/11/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
30 Nguyễn Thị Bảo Trân 24/03/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
31 Huỳnh Thị Bảo Trân 25/04/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
32 Võ Văn Triều 15/02/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
33 Nguyễn Thị Thanh Trúc 28/08/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
34 Phạm Anh Tú 11/03/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
35 Lê Văn Viên 21/05/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
36 Nguyễn Hữu Việt 16/12/2012 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
37 Nguyễn Thị Tường Vy 24/04/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
38 Lê Khánh Vy 17/01/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
39 Nguyễn Diệu Ny Ny 12/12/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
  Danh sách này có 39/19 HS      
 

Lớp: 6/4 - GVCN: Nguyễn Hữu Thọ 
TT Họ và Tên trẻ Giới tính Ngày sinh Địa chỉ cư trú của gia đình (thôn, khối phố, xã, phường)
1 Nguyễn Bảo An 1 06/07/2012 Phú Bình
2 Lê Hoàng Gia Bảo   20/09/2012 Quý Ngọc
3 Trần Quang Bảo   20/07/2012 Tân Phú
4 Trịnh Chí Bình   30/09/2012 Quý Ngọc
5 Trần Văn Bình   10/07/2012 Quý Ngọc
6 Trần Kim Cường   30/09/2012 Phú Quý
7 Nguyễn Phạm Công Danh   02/01/2012 Phú Bình
8 Huỳnh Quốc Đạt   05/12/2011 Phú Quý
9 Hồ Thị Ngọc Diệp 1 22/04/2012 Tân Phú
10 Lương Thị Trà Giang 1 03/10/2012 Quý Ngọc
11 Hồ Vĩnh Hiếu   13/01/2012 Phú Đông
12 Nguyễn Minh Hiếu   27/07/2012 Quý Ngọc
13 Nguyễn Thị Thu Hòa 1 13/09/2012 Tân Phú
14 Nguyễn Lê Hoàng   25/08/2012 Phú Thạnh
15 Trương Văn Quốc Huy   10/06/2012 Phú Thạnh
16 Phạm Văn Khải   09/01/2012 Phú Thạnh
17 Phạm Nhật Long   26/08/2012 Ngọc Mỹ
18 Nguyễn Thị Minh Lý 1 02/02/2012 Quý Ngọc
19 Lê Trương Diễm My 1 04/06/2012 Phú Bình
20 Nguyễn Bảo Ngọc 1 16/09/2012 Phú Thạnh
21 Nguyễn Ngọc Nguyên   28/10/2012 Tân Phú
22 Nguyễn Thị Thảo Nhi 1 15/04/2012 Phú Bình
23 Hồ Thị Nhi 1 19/07/2012 Phú Đông
24 Lê Thị Yến Nhi 1 17/03/2012 Phú Đông
25 Nguyễn Thị Quỳnh Như 1 16/07/2012 Ngọc Mỹ
26 Nguyễn Văn Hoàng Phong   27/04/2012 Ngọc Mỹ
27 Trần Minh Phúc   10/03/2012 Phú Quý
28 Nguyễn Hà Kiến Quốc   25/10/2012 Phú Bình
29 Lê Công Thái   05/05/2012 Tân Phú
30 Nguyễn Lê Chí Thành   07/05/2012 Quý Ngọc
31 Võ Khánh Thy 1 22/10/2012 Tân Phú
32 Lê Thủy Tiên 1 25/02/2012 Ngọc Mỹ
33 Nguyễn Phúc Tín   06/12/2012 Phú Quý
34 Nguyễn Thị Kiều Trâm 1 29/2/2012 Phú Đông
35 Bùi Thị Phương Trang 1 26/02/2012 Phú Thạnh
36 Nguyễn Tường Vi 1 01/01/2012 Quý Ngọc
37 Trần Kim Việt   03/11/2012 Phú Quý
38 Huỳnh Thị Hoài Xuân 1 16/05/2012 Phú Quý
39 Thái Viết Ý   20/04/2012 Phú Bình
40
Nguyễn Đình
Sơn
   
 
Danh sách này có 40/17 HS
     
 
 
 
 
Lớp: 6/5 - GVCN: Trương Thị Trà My
 
 
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay
1 Phùng Đình Quốc Bảo 29/09/2022 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
2 Hồ Nguyễn Việt Cường 14/08/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
3 Ngô Trần Ngọc Đại 05/06/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
4 Võ Duy Đan 08/03/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5 Đinh Công Đạt 24/12/2011 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
6 Trần Công Định 05/12/2011 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
7 Nguyễn Thị Phương Duy 11/10/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
8 Nguyễn Thị Xuân Giang 18/12/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
9 Dương Trương Gia Hân 28/06/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
10 Trương Chí Hào 18/09/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
11 Huỳnh Võ Ngọc Hiếu 14/09/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
12 Nguyễn Lan Hương 18/06/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
13 Nguyễn Phúc Huy 01/02/2012 Nam Phú Binh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
14 Phan Thanh Huy 14/01/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
15 Phạm Lê Nhất Khang 22/09/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
16 Trần Kim Nhật Khánh 11/11/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
17 Trần Anh Khoa 24/12/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
18 Dư Quốc Linh 01/01/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
19 Đinh Thị Phương Linh 29/01/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
20 Nguyễn Lê Khánh Ly 13/07/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
21 Trần Thị Mến 25/05/2013 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
22 Huỳnh Nguyễn Giang Min 02/03/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
23 Mai Tuấn Minh 16/09/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
24 Nguyễn Bùi Như Nguyệt 30/07/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
25 Phạm Dương Quỳnh Như 08/04/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
26 Lương Quang Pháp 20/01/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
27 Nguyễn Vĩnh Phúc 08/05/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
28 Bùi Thùy Như Quỳnh 18/05/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
29 Trần Đại Thành 14/09/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
30 Nguyễn Trịnh Thanh Thủy 29/10/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
31 Trần Thị Huyền Trân 07/10/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
32 Trần Võ Thùy Trang 24/09/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
33 Hồ Dương Minh Trí 04/10/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
34 Lê Văn Nhật Trường 09/05/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
35 Đinh Thiên Tú 09/08/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
36 Nguyễn Phạm Tuân 24/12/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
37 Trương Thị Bảo Uy 26/10/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
38 Nguyễn Thị Như Ý 06/04/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
39 Nguyễn Ngọc Tấn Lộc 29/06/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
  Danh sách này có 39/16 HS      
 
 
 
 
Lớp: 6/6 - GVCN: Dương Thị Luận
 
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay
1 Trần Bảo An 22/05/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
2 Nguyễn Thế Bảo 03/02/2012 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
3 Lê Nguyễn Bảo Châu 20/05/2012 Nữ Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
4 Trương Công Chương 06/03/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
5 Trương Thị Hạnh Diễm 28/09/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
6 Trương Thị Nữ Hằng 15/07/2010 Nữ Phú Bình , Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
7 Trần Diễm Hằng 18/06/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
8 Đỗ Nguyễn Thu Hiền 23/07/2012 Nữ Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
9 Trương Công Gia Huy 01/10/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
10 Nguyễn Như Kha 21/07/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
11 Nguyễn Tuấn Khang 22/05/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
12 Trương Đình Kháng 14/09/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
13 Đỗ Mai Duy Khoa 02/09/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
14 Trương Quốc Khôi 09/03/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
15 Lê Nguyễn Thùy Linh 30/11/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
16 Trần Thị Khánh Ly 16/11/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
17 Nguyễn Quang Nghĩa 18/09/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
18 Nguyễn Khánh Ngọc 30/06/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
19 Trần Thị Bích Ngọc 14/03/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
20 Nguyễn Quang Nguyên 20/04/2012 Nam Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
21 Nguyễn Dư Phúc Nguyên 04/12/2012 Nam Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
22 Phạm Huỳnh Quỳnh Như 23/11/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
23 Mai Phước Như 06/11/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
24 Trần Thị Quỳnh Như 12/06/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
25 Huỳnh Thảo Ni 08/02/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
26 Trương Minh Quân 08/10/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
27 Dương Trung Quốc 28/09/2012 Nam Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
28 Trương Công Quốc 07/07/2012 Nam Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
29 Nguyễn Thị Xuân Sen 02/03/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
30 Nguyễn Văn Quốc Thắng 03/11/2012 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
31 Huỳnh Thị Hiếu Thảo 20/12/2012 Nữ Phú Đông, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
32 Nguyễn Thiên Thông 11/04/2012 Nam Ngọc Mỹ, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
33 Lương Lê Anh Thư 06/05/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
34 Võ Huỳnh Như Thùy 21/09/2012 Nữ Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
35 Nguyễn Thị Thanh Thủy 01/10/2012 Nữ Phú Quý, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
36 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 15/02/2012 Nữ Phú Thạnh, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
37 Trần Văn Minh Triều 05/02/2010 Nam Tân Phú, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
38 Nguyễn Văn Tú 17/11/2012 Nam Phú Bình, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
39 Nguyễn Trang Thục Uyên 05/10/2012 Nữ Quý Ngọc, Xã Tam Phú, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
 
 
  Danh sách này có 39/20 HS      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây